ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ - Παιδική Λογοτεχνική Βιβλιοθήκη

Δυό πολύ σημαντικοί πολιτιστικοί φορείς του Πειραιά συμπράττουν
σε μια εξαιρετική πρωτοβουλία για τη Σύμη μας και τα παιδιά της,
τα δικά μας παιδιά.
Εμείς που κατοικούμε στην Αττική, θα μείνουμε απλοί παρατηρητές;
Ας συνδράμουμε σε αυτή τη τόσο σημαντική προσπάθεια.
Ας προσφέρει, ότι μπορεί ο καθένας

ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ