Ιστορία - Ίδρυση

 

Με την υπ΄αριθμ.708/15.6.1916 απόφαση του Δικαστηρίου των εν Αθήναις Πρωτοδικών αναγνωρίστηκε το εδρεύον στον Πειραιά Σωματείο «Ο ΠΑΝΟΡΜΙΤΗΣ», ως «Κοινωνικόν» και καταχωρήθηκε στο βιβλίο των «Ανεγνωρισμένων Σωματείων» σε ιδίαν αυτού σελίδα, με αριθμό 244, μετά την επί δεκαήμερον εις το ακροατήριο του Δικαστηρίου τούτου τοιχοκόλληση του καταστατικού του.

Σύμφωνα με το άρθρο 58 του Καταστατικού τούτου «οι συζητήσαντες και εγκρίναντες τον παρόντα Κανονισμόν ανακηρύσσονται ιδρυταί του Συλλόγου. Συνεζητήθη κατ΄άρθρο και εν συνόλω και ενεκρίθη σε Γενική Συνέλευση την 11ην Απριλίου 1916.

Το αρχικό κείμενο του Καταστατικού που εγκρίθηκε με την παραπάνω δικαστική απόφαση υπογράφουν ο Πρόεδρος Γεώργιος Ελ.Γεωργάς, ο Αντιπρόεδρος Μιχαήλ Ε. Ανεζουλάκης, ο Γενικός Γραμματέας Μιχαήλ Γαληνός, ο Ειδικός Γραμματέας Σίμος Χατζησταυριού, ο Ταμίας Ιωάννης Γ.Κάλφας και οι Σύμβουλοι Λουκάς Π. Καλοδούκας, Αλέξανδρος Δ. Ευσταθίου, Εμμανουήλ Ψαρρός, Νικ.Παπανικήτας, Ιωάννης Παπαβασιλέιου Φακλής, Αγαπητός Σαρρής, Ιωάννης Τσαγγαρινός, Δημοσθένης Ζαράφτης και Μιχαήλ Παπαστεφάνου.

Το εν λόγω Καταστατικό τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα με τις υπ.αριθμ. 684/1922, 1527/1925, 1557/1948, 3113/1953, 815/1972 και 198/1990 αποφάσεις του Πρωτοδικείου Πειραιώς και καταχωρήθηκε στα οικεία βιβλία των ανεγνωρισμένων Σωματείων του Δικαστηρίου τούτου με αριθμό μητρώου 1399 .